‘Men moet leren omgaan met de toegewijden van de Heer door met hen samen te komen om de heerlijkheden van de Heer te zingen. Dit proces is zeer zuiverend. Als toegewijden zo hun liefdevolle vriendschap ontwikkelen, voelen ze wederzijds geluk en voldoening. En door op die manier elkaar aan te moedigen zijn ze in staat materiële zinsbevrediging op te geven, wat de oorzaak is van alle lijden. ‘ SB 11.3.30 vers

Deze website is gewijd aan het delen van Srila Prabhupada’s instructies over hoe we de kwaliteit van onze associatie kunnen verbeteren.

“De grondoorzaak van devotionele dienst aan Heer Krishna is de omgang met gevorderde toegewijden (sadhu sanga). Zelfs wanneer iemands sluimerende liefde voor Krsna ontwaakt, is omgang met toegewijden (sadhu sanga) nog steeds het meest essentieel. “ CC Madhya 22.83

U bent wellicht bekend met Rupa Goswami’s uitleg over de ontwikkeling van pure devotionele dienst. Het begint met een kleine aantrekkingskracht of geloof (sraddha) dat ons naar de tempel of sanga-bijeenkomsten brengt. Dan moeten we ons bezighouden met sadhu sanga, omgang met gevorderde toegewijden. Door zo’n omgang moeten we een sterk geloof en toewijding aan het proces van bhakti yoga ontwikkelen. Door voortdurende sadhu sanga moeten we geleidelijk vooruitgang maken in spiritueel bewustzijn, boven de ellende van het materiële bestaan uitstijgen en steeds vrediger en gelukkiger worden.

Voor veel mensen ontwikkelt alles zich zoals het hoort. Maar sommigen van ons kunnen ongelukkig blijven, zelfs depressief, en het gevoel hebben dat we vastzitten in een geestelijke sleur? Voor sommigen van ons kan de omgang met andere toegewijden bezoedeld zijn met kleine verschillen en sommigen van ons voelen zich misschien erg ontmoedigd en vervreemd door dergelijke ervaringen. Waarom treden deze moeilijkheden op?

Srila Prabhupada vertelt ons dat dit komt doordat we niet goed zijn opgeleid in de cultuur van sadhu sanga. Hij zegt: “tenzij en totdat iemand is getraind in de cultuur van goede omgang, kan iemand niet goed worden.” (SB 3.3.6 betekenis)

Op deze website onderzoeken we enkele van de vele instructies die Srila Prabhupada geeft over het onderwerp sadhu sanga. We suggereren dat die instructies verschillende principes van goede sadhu sanga belichamen. In de menubalk hierboven vind je 16 principes. We ondersteunen elk principe met talloze citaten van Srila Prabhupada. We raden u aan om, als u geestelijk vastzit, te beginnen met het lezen van deze principes. Als ze logisch voor je zijn, ben je misschien geïnteresseerd in de 18 nuttige tips die we delen vanuit onze eigen persoonlijke ervaring met het dagelijks toepassen van de principes.

We moedigen iedereen aan om regelmatig de Bhagavad-Gita Zoals Ze Iste bespreken met familie of vrienden. Als je geen gesprekspartner kunt vinden, dan hebben we een Bespreek Met Mij-menu waarvan we hopen dat het je zal helpen. Onder deze homepagina staat een blog waar ik instructies van Srila Prabhupada zal delen die je hopelijk zullen inspireren om je sadhu sanga serieuzer te nemen.

Met onze nederige eerbetoon aan de lotusvoeten van Sri Sri Nitai Gauranga, Zijn Goddelijke Genade Srila Prabhupada, en aan alle oprechte toegewijden van de Heer, smeken we u vriendelijk onze kleine moeite om te dienen te zegenen. Vergeef het ons als u een fout in ons streven vindt.

OM TAT SAT

Principes van goede Sadhu Sanga

Bruikbare tips

Blog

Aanbevelingen

Geef ons uw reactie