HOOR van een bevrijde zuivere toegewijde van Krishna.

De glorie van de Heer van zijn bevrijde zuivere toegewijde horen is het eerste en belangrijkste principe als we gelukkig willen worden. Dit is erg belangrijk om te begrijpen. Als we dit niet doen, zullen we een gevoel van verdriet ervaren. Als we vatbaar zijn voor depressie, angst of hopeloosheid, moeten we de kwaliteit van onze sadhu sanga corrigeren en ervoor zorgen dat we dagelijks de uttama bhakta dienen door van hem te horen.

“De allerhoogste zegening voor degenen die in deze materiële wereld leven en onderworpen zijn aan herhaling van geboorte en dood, is omgang met zuivere toegewijden. Men moet zulke zuivere toegewijden opzoeken en bij hen blijven. Dat zal iemand helemaal gelukkig maken, ook al leeft hij in de materiële wereld. ” SB 4.30.34 betekenis

Er zijn twee soorten zuivere toegewijden:

Je hebt misschien gehoord van de analogie van een ‘onrijpe mango’ en ‘rijpe mango’ om de verschillende soorten pure toegewijden te beschrijven. Een zuivere toegewijde die wordt vergeleken met een onrijpe mango heeft een zuivere intentie om van Krishna te houden, maar heeft Hem nog niet lief. Zo’n zuivere toegewijde is nog steeds besmet door de invloed van de drie hoedanigheden van de materiële natuur. De ‘rijpe mango’ zuivere toegewijde verwijst naar degenen wiens sluimerende liefde voor Krishna is ontwaakt, en ze hebben geen spoor van materiële besmetting.

Om gelukkig te zijn, hebben we de omgang nodig van de rijpe mango pure toegewijde wiens liefde voor Krishna is ontwaakt en die geen materiële besmetting heeft.

“De samenvatting is dat men allereerst de omgang moet zoeken met zuivere toegewijden die niet alleen geleerd zijn in de Vedanta, maar ook zelfgerealiseerde zielen en niet-gelegeerde toegewijden zijn van Heer Sri Krishna, de Persoonlijkheid Gods.” S.B. 1.5.34 betekenis Tot nu toe hebben we begrepen dat om gelukkig te worden, we de omgang moeten zoeken met een zelfgerealiseerde zuivere toegewijde. Dergelijke toegewijden zijn technisch bekend als uttama bhakta’s, of de allerhoogste toegewijden. Nu we de associatie van zulke zuivere toegewijden hebben gevonden , moeten we hen dienen door van ze te horen.

“Men moet zijn toevlucht zoeken bij een zuivere toegewijde, die niets met deze materiële wereld te maken heeft, maar gewoon toegewijd is aan toegewijde dienst. Door hem alleen te dienen, kan men de kwalitatieve materiële toestand overstijgen. In dit vers wordt aanbevolen (yogesvara-upasanaya) dat men de lotusvoeten van de hoogste yogi of de toegewijde dient. De allerhoogste toegewijde dienen, betekent van hem horen over de heerlijkheden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. ” SB 4.22.22

Vragen / Mijn inzichten:

Vraag 1: Hoe kan ik zo'n uttama bhakta vinden? En zelfs als ik hem vind, hoe kan ik dan altijd van hem horen, aangezien ik veel wereldse verplichtingen heb?

Mijn 1e inzicht: Srila Prabhupada is een universeel erkende uttama-bhakta. Zijn eigen godsbroeders hebben hem geprezen als een shaktyavesa avatara, een leraar die bekrachtigd wordt door Krishna. Zijn associatie is altijd voor ons beschikbaar in de vorm van zijn vani, zijn lezingen en zijn uitleg van teksten. Hij wilde vooral dat we via zijn betekenisverklaringen met hem zouden blijven omgaan. Wat is mijn bewijs?
“Daarom is het onze methode om de perfecte goeroe te accepteren om het onderwerp te begrijpen. Maar toch is er, als iemand de boeken leest zoals ze zijn van de autoriteiten, kans op begrip.” Kamergesprek – 22 april 1976, Melbourne

In de betekenisverklaring van Srimad Bhagavatam 1.2.18 verzekert Srila Prabhupada ons opnieuw dat we door ons te associëren met de boekvorm van de Bhagavata hetzelfde voordeel kunnen behalen als door met de persoon Bhagavata om te gaan:

“Er zijn twee soorten Bhagavata’s, namelijk het boek Bhagavata en de toegewijde Bhagavata. Beide Bhagavata’s zijn competente remedies, en beide of een van beide kunnen goed genoeg zijn om de obstakels uit de weg te ruimen. “

In een persinterview maakt Srila Prabhupada duidelijk dat hij als boek Bhagavata beschikbaar zal blijven voor ons en hij wil dat wij met hem associeren:

“Verslaggever (2): Wat gebeurt er met de beweging in de Verenigde Staten als U sterft? Prabhupada: “Ik zal nooit sterven. Ik zal voor altijd in mijn boeken leven, en jij zult er profijt uit halen.” Persconferentie – 16 juli 1975, San Francisco

Srila Prabhupada herhaalt op verschillende plaatsen hetzelfde punt. Hier is een fragment uit een lezing gebaseerd op Srimad Bhagavatam 1.1.1 – New York, 6 juli 1972:
‘Dus jullie Europese, Amerikaanse studenten, profiteren jullie ten volle van deze Vedische cultuur. Ik werk daarom hard zodat ik jullie, voordat ik dit lichaam verlaat, enkele boeken mag geven waarvan jullie na mijn dood kunt genieten. Maak er dus gebruik van. Maak er gebruik van. Lees elke sloka goed, probeer de betekenis te begrijpen, bespreek het onderling. Nityam bhagavata-sevaya. Dat is onze missie. Nasta-prayesv abhadresu nityam bhagavata-sevaya [SB 1.2.18]. Abhadra, we hebben zoveel vieze dingen in ons hart. Dus deze vuile dingen kunnen eenvoudig worden gereinigd door Krishna-bewustzijn.”

In een vraag- en antwoordsessie aan het einde van een lezing over Bhagavad-gita 17.1-3 Honolulu, 4 juli 1974, zegt Srila Prabhupada:
‘Je goeroe schrijft boeken. Als je denkt: “Het is niet nodig om boeken te lezen”, is dat guror avajna. Bedoel je te zeggen dat ik deze boeken de hele nacht schrijf om te verkopen en geld te verdienen? Waarom denk je dat?”

Over een soortgelijk thema zegt Srila Prabhupada tijdens een ochtendwandeling in Toronto op 7 augustus 1975:
‘Dus tijdens mijn afwezigheid lees je de boeken. Wat ik spreek, heb ik in de boeken geschreven … je kunt met mij omgaan door mijn boeken te lezen. “

Ik zocht ook de zin “je kunt me het meest plezieren” op en die kwam alleen ter sprake in verband met het LEZEN van Srila Prabhupada’s boeken. In een brief aan Bahurupa das op 22 november 1974 besluit Srila Prabhupada zijn boodschap door te schrijven:
“Je kunt me het meest behagen door mijn boeken te lezen en de instructies daarin op te volgen en door in dit leven volledig Krishna-Bewust te worden.”

Ten slotte: als je dat nog niet doet, begin dan dagelijks met het bestuderen van Srila Prabhupada’s betekenisverklaringen en luister naar zijn lezingen. Dit is een cruciale aanpassing die we allemaal moeten maken als we in dit leven gelukkig willen worden.

Vraag 2: Ik heb mijn eigen diksha-goeroe wiens boeken ik lees of wiens lezingen ik luister. Voldoet dit niet aan het principe van horen van een uttama bhakta?

Mijn inzicht 2: Je goeroe kan een uttama zijn of hij kan een madhyama (een groene mango) zijn. Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen de twee als we zelf beginnelingen zijn op het pad van bhakti. Madhyama’s kunnen zeker initiatie geven, maar ze moeten ons verbinden met de uttama bhakta. Srila Prabhupada is onze stichter acharya, en de hele vaishnava-wereld erkent hem als een uttama bhakta.

Daarom is het als algemeen beleid een goede gewoonte voor alle andere goeroes om hun discipelen aan te moedigen en bij te staan om met hem om te gaan.

Vraag 3: Is er enig sastrisch bewijs dat een madhyama bhakta initiatie kan geven en dat ze hun discipelen moeten aanmoedigen om van de uttama bhakta te horen?

Antwoord 3:Hier is enig bewijs dat een madhyama bhakta op legitieme wijze initiatie kan geven: Op pagina 34 van Easy Journey to Other Planets schrijft Srila Prabhupada met betrekking tot de 13e mijlpaal bereikt door een bonafide discipel:

‘Hij mag niet onbeperkt discipelen aannemen. Dit betekent dat een kandidaat die de eerste twaalf items met succes heeft gevolgd, ook zelf spiritueel leraar kan worden, net zoals een student een monitor wordt in de klas met een beperkt aantal discipelen. “

Maar zo’n spiritueel leraar staat in contrast met de uttama spiritueel leraar wiens omgang essentieel is voor alle aspiranten op het pad van bhakti. Deze spiritueel leraar van uttama wordt beschreven in Easy Journey to Other Planets pagina 32-33:
“Een bonafide spiritueel leraar die volledig op de hoogte is van de methoden van spirituele wetenschap, geleerd is in de spirituele geschriften zoals de Bhagavad-gita, Vedanta, Srimad-Bhagavatam en Upanisads, en die ook een gerealiseerde ziel is die een tastbare verbinding heeft gemaakt met de Allerhoogste Heer, is het transparante medium waarmee de gewillige kandidaat naar het pad van de Vaikuntha’s wordt geleid. De spiritueel leraar moet in alle opzichten tevreden zijn, want simpelweg door zijn goede wensen kan een kandidaat geweldige vorderingen maken op het pad. “

Vraag 4: Suggereer ik dat de huidige diksha en siksha goeroes in ISKCON geen uttama bhakta's zijn?

Mijn inzicht 4:Nee, ik maak niet zo’n waardeoordeel. Aangezien ik zelf geen zelfgerealiseerde ziel ben, en omdat ik me nog maar in de vroege stadia van anartha nivritti bevind, ben ik niet in staat nauwkeurig te beoordelen wie wel en wie geen zelfgerealiseerde ziel is. Ik wijs er alleen maar op dat geluk het natuurlijke bijproduct is van regelmatig horen van een zelfgerealiseerde ziel. (Zie het bewijs uit SB 4.30.34 dat reeds eerder is aangehaald)

Ik zeg ook dat Srila Prabhupada wilde dat we met hem bleven omgaan via zijn betekenisverklaringen.

Ik zeg ook dat aangezien beginnende toegewijden over het algemeen slecht toegerust zijn om nauwkeurige inschattingen te maken van de status van anderen in devotionele dienst, het een goed beleid is om ons allemaal aan te moedigen om van Srila Prabhupada te horen. Zeker, als we momenteel niet gelukkig zijn, is dit een verstandige aanpassing in ons leven.

Hier is een van Srila Prabhupada’s lezingen met instructies voor het horen:

http://vaniquotes.org/wiki/So_many_slokas,_I_am_taking_so_much_labor._If_you_do_not_read_it_carefully…_It_is_not_for_that_I_am_making_business,_for_selling_only,_and_not_for_my_students

OM TAT SAT