BESPREEK Srila Prabhupada’s betekenisverklaringen met andere toegewijden.

Velen van ons lezen al de boeken van Srila Prabhupada of luisteren naar zijn lezingen. Desondanks zijn we nog steeds niet gelukkig. Welke aanpassingen kunnen we maken? Srila Prabhupada raadt aan om zijn betekenisverklaringen te bespreken:

“Over het algemeen kunnen mensen het niet begrijpen. Maar als iemand het begrijpt, wordt hij bevrijd. Als het op de een of andere manier … het is niet erg moeilijk; we moeten gewoon omgaan met toegewijden en deze literatuur bespreken. Dan zullen we Krishna heel gemakkelijk begrijpen. ” Lezing over SB 6.1.39-Los Angeles, 5 juni 1976

“Wees altijd bezig met het lezen van Srimad-Bhagavatam, en overleg met elkaar. Dan boek je vooruitgang. Anders, als je het als een officieel routinewerk beschouwt … Je zou het als routinewerk moeten beschouwen, maar met het besef dat ‘we iets moeten leren’, niet simpelweg de les bijwonen, maar iets leren. Maak op deze manier je leven succesvol. ” (Lezing ‘75)

Als we nalaten om de boeken van Srila Prabhupada samen te bespreken, kunnen we geen vooruitgang boeken in spiritueel bewustzijn:

“Wat is de waarde van deze associatie? Sat-saṅga. Sat-saṅga betekent samenkomst, discussie. Bodhayantaḥ parasparam, tuṣyanti ca ramanti ca. Als je niet geïnteresseerd bent in associatie, discussie, dan ben je klaar. Dus… karmī’s, het zijn dwazen en schurken. Als je dit centrum hebt, is het niet zo dat je van de ochtend tot het moment dat je naar bed gaat bezig moet zijn voor zinsbevrediging. Dat is geen leven. Dat is het leven van Karmī. Je hebt geen tijd voor sat-saṅga, voor omgang. Je kunt geen vooruitgang boeken met dit soort karmi’s leven. We moeten voor de organisatie werken, maar niet de hele dag en nacht bezig en geen sat-saṅga. Dat is een misplaatst beleid en het zal de hele structuur bederven. In Los Angeles komen ze regelmatig samen tijdens ārati en les. Als dit regulerende principe verloren gaat, dan zijn jullie karmī’s. ” (Kamergesprek, ‘73)

Bewijs uit de Bhagavad-gita

“De boodschappen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zijn vol vermogens, en deze vermogens kunnen worden gerealiseerd als onderwerpen met betrekking tot de Allerhoogste Godheid onder toegewijden worden besproken.” Bg 9.1 betekenis

De bespreking van Krishna is zeer krachtig, en als een fortuinlijk persoon zo’n omgang heeft en probeert de kennis te assimileren, dan zal hij zeker vorderingen maken naar spirituele realisatie. Bg 9.1 betekenis

“Toegewijden van de Allerhoogste Heer … … hebben er plezier in Hem met andere toegewijden te bespreken.” B.g. 10.9 betekenis

“Bij het bespreken van Krishna’s weelde en Zijn diverse energieën, scheppen de zuivere toegewijden transcendentaal plezier. Daarom willen ze ze horen en bespreken. ” Bg 10.19 betekenis

“Daarom moet men onthechting leren door de spirituele wetenschap te bespreken op basis van gezaghebbende geschriften, en moet men horen van personen die werkelijk kennis hebben. Als resultaat van een dergelijke discussie in het gezelschap van toegewijden, komt men tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. ” Bg 15.3-4 betekenis

Bewijs van Srimad-Bhagavatam

“Zowel door op te gaan als door onder te gaan, verkort de zon de levensduur van iedereen, behalve iemand die de tijd benut door onderwerpen van de algoede Persoonlijkheid Gods te bespreken.” SB 2.3.17 vers

‘Zulke verhandelingen over de transcendentale activiteiten van de Heer zuiveren de atmosfeer waarin dergelijke besprekingen worden gehouden, en de toegewijden worden aldus verlevendigd bij het beantwoorden van dergelijke vragen.’ SB 2.5.9 betekenis

“De grootste winst van de mensheid is om deel te nemen aan discussies over de activiteiten en glorie van de Vrome Acteur. Zulke activiteiten zijn zo mooi schriftelijk geregeld door de zeer geleerde wijzen dat het werkelijke doel van het oor wordt gediend door gewoon dichtbij hen te zijn. ” SB 3.6.37 vers

“Hier in het Bhāgavatam, in dit vers in het bijzonder, wordt benadrukt dat mensen die proberen de echte spirituele aard van de spirituele wereld en de Vaikuṇṭha’s te bespreken en te begrijpen, geluk hebben.” SB 3.15.23 “Het is zeer betreurenswaardig dat onfortuinlijke mensen de beschrijving van de

Vaikuntha-planeten, maar houden zich bezig met onderwerpen die onwaardig zijn om te horen en die iemands intelligentie verbijsteren. Degenen die de onderwerpen van Vaikuntha opgeven en over de materiële wereld gaan praten, worden in het donkerste gebied van onwetendheid geworpen. ” SB 3.15.24 vers

“Echter, personen die stereotiepe wereldse zaken hebben opgegeven en de beestachtige volgelingen van deze zaken, en die hun toevlucht hebben gezocht bij de paraplu van Uw lotusvoeten door de bedwelmende nectar van Uw kwaliteiten en activiteiten te drinken in discussies met elkaar, kunnen worden bevrijd. van de eerste levensbehoeften van het materiële lichaam. ” SB 3.21.17 vers

“In de omgang met zuivere toegewijden is de bespreking van het spel en vermaak van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zeer aangenaam en bevredigend voor het oor en het hart. Door zulke kennis te cultiveren raakt men geleidelijk gevorderd op het pad van bevrijding, en daarna wordt hij bevrijd, en wordt zijn aantrekkingskracht vast. Dan beginnen echte toewijding en toegewijde dienst. ” SB 3.25.25 vers

‘In de Bhagavad-gītā wordt verwezen naar bodhayantaḥ parasparam,’ onderling overleggen ‘. Over het algemeen gebruiken zuivere toegewijden hun kostbare tijd om onderling verschillende activiteiten van Heer Krishna of Heer Caitanya te chanten en te bespreken. Er zijn ontelbare boeken, zoals de Purāṇa’s, Mahābhārata, Bhāgavatam, Bhagavad-gītā en Upaniṣads, die talloze onderwerpen bevatten die onder twee of meer toegewijden kunnen worden besproken. ” SB 3.29.17 betekenis

“Als er een gemeente van toegewijden is, worden hun discussies, vragen en antwoorden beslissend voor zowel de spreker als het publiek. Zo’n ontmoeting is dus gunstig voor ieders echte geluk. ” SB 4.22.19 vers

“De conclusie is dat als iemand deelneemt aan een bespreking van toegewijden, hij zowel materieel als spiritueel voordeel heeft…. De bespreking van spirituele zaken onder toegewijden is gunstig voor iedereen, zonder uitzondering. ” SB 4.22.19 betekenis

“De inwoners van Brahmaloka bespreken zulke verhalen altijd, zodat ze na de vernietiging van de materiële wereld direct kunnen worden overgebracht naar de spirituele wereld.” SB 4.29.84 betekenis

“Lieve Heer, zolang we in deze materiële wereld moeten blijven vanwege onze materiële besmetting en van het ene type lichaam naar het andere en van de ene planeet naar de andere dwalen, bidden we dat we mogen omgaan met degenen die bezig zijn met het bespreken van Uw spel en vermaak. We bidden voor deze zegening leven na leven, in verschillende lichaamsvormen en op verschillende planeten. ” SB 4.30.33 vers

“Telkens wanneer pure onderwerpen van de transcendentale wereld worden besproken, vergeten de toehoorders alle soorten materiële hunkering, althans voorlopig. Niet alleen dat, maar ze zijn niet langer jaloers op elkaar, noch lijden ze aan angst of angst. ” SB 4.30.35 vers

“Mijn beste Nārada, eigenlijk woon ik niet in Mijn verblijfplaats, Vaikuṇṭha, noch woon ik in de harten van de yogī’s, maar ik woon op die plaats waar Mijn zuivere toegewijden Mijn heilige naam chanten en Mijn vorm, spel en kwaliteiten bespreken. ” SB 4.30.35 betekenis

“In feite, wanneer iemand de transcendentale activiteiten van de Heer reciteert of bespreekt, wordt hij onmiddellijk vrij van jaloezie.” SB 4.30.36 betekenis

“Śukadeva Gosvāmī vervolgde: O beste van de Pāṇḍu-dynastie [Mahārāja Parīkṣit], de koning van de Sindhu en Sauvīra stelt dat [Mahārāja Rahūgaṇa]had groot vertrouwen in discussies over de Absolute Waarheid.” SB 5.10.15 vers

“Als iemand dat wat belangrijk is in het leven niet bespreekt, wordt hij in duisternis gebracht en moet hij vechten voor het bestaan.” SB 6.5.18 betekenis

“… … door de nadelen van het vergaren van rijkdom te bespreken, moet men hebzucht opgeven, en door de waarheid te bespreken, moet men angst overwinnen.” SB 7.15.22 betekenis

“Door spirituele kennis te bespreken, kan men klaagzang en illusie overwinnen, ….” SB 7.15.23 vers

“Vyāsadeva heeft deze literatuur gegeven zodat iedereen zijn transcendentale positie kan begrijpen door simpelweg bhāgavata-kathā te bespreken.” SB 10.11.58 betekenis

“We moeten geleidelijk naar de sattva-guṇa komen, zodat we de twee lagere guṇa’s kunnen vermijden. Dit kan gedaan worden als we regelmatig Śrīmad-Bhāgavatam bespreken en horen over Krishna’s activiteiten. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (Bhāg. 1.2.18). Alle activiteiten van Krishna die in Śrīmad Bhāgavatam worden beschreven, zelfs te beginnen met het spel en vermaak met betrekking tot Pūtanā, zijn transcendentaal. Door Śrīmad Bhāgavatam te bespreken, worden de rajo-guṇa en tamo-guṇa daarom onderworpen, zodat alleen sattva-guṇa overblijft. Dan kunnen rajo-guṇa en tamo-guṇa ons geen kwaad doen. ” SB 110.13.53 betekenis

“We moeten Śrīmad-Bhāgavatam zoveel mogelijk dagelijks bespreken, en dan zal alles worden opgehelderd, want Bhāgavatam is de essentie van alle Vedische literatuur (nigama-kalpa-taror galitaṁ phalam).” SB 10.13.54 betekenis

‘De Heer vertelt zijn vader hier dat mensen een bepaalde ceremonie of activiteit alleen mogen uitvoeren nadat ze deze grondig hebben begrepen door middel van discussie met vrienden. We moeten geen blinde volgelingen van traditie zijn. Als iemand niet eens weet wat hij doet, hoe kan hij dan succesvol zijn in zijn werk? Dit is in wezen het argument van de Heer in dit vers.” SB 10.24.6 betekenis

“Door Heer Caitanya’s zalige proces van zingen, dansen, feesten en bespreken van spirituele filosofie te volgen, kan iedereen gemakkelijk terug naar huis gaan, terug naar God, voor een eeuwig leven van gelukzaligheid en kennis.” SB 10.61.25 betekenis

“Maunam, of” stilte “, betekent dat men niet over waardeloze of lichtzinnige onderwerpen moet spreken, maar de feitelijke kwesties van het menselijk leven moet bespreken, zoals terug naar huis gaan, terug naar God.” SB 11.3.24 betekenis

‘De toegewijden van de Heer bespreken voortdurend onder elkaar de heerlijkheden van de Persoonlijkheid Gods. Zo gedenken ze de Heer voortdurend en herinneren ze elkaar aan zijn kwaliteiten en spel en vermaak. Op deze manier, door hun toewijding aan de principes van bhakti-yoga, behagen de toegewijden de Persoonlijkheid Gods, die alles wat ongunstig is, van hen wegneemt. Gezuiverd van alle belemmeringen, ontwaken de toegewijden tot pure liefde voor God, en daardoor vertonen hun vergeestelijkte lichamen zelfs in deze wereld symptomen van transcendentale extase, zoals het rechtop staan van de lichaamsharen. ” SB 11.3.31 vers

Bewijs van Caitanya Caritamrta

“Een oprechte student mag de bespreking van zulke conclusies niet negeren, aangezien hij ze als controversieel beschouwt, want zulke discussies versterken de geest. Zo raakt iemands geest gehecht aan Śrī Krishna.” CC Adi 2.117 vers

“De gewenste verandering van hart waarnaar hierboven wordt verwezen, is zichtbaar in de onwil om iets te doen dat niet past bij de devotionele weg. Om zo’n verandering van hart teweeg te brengen, is een sluitende discussie over Śrī Krishna en Zijn vermogens absoluut noodzakelijk. ” CC Adi 2.117 betekenis

Bewijs uit andere boeken van Srila Prabhupada

‘Daarom raad ik u aan om onze boeken zo veel mogelijk dagelijks te lezen en te proberen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te begrijpen door het regelmatig te bespreken met de toegewijden in de tempel in New York. Op deze manier zul je geleidelijk aan overtuigd raken, en door je oprechte houding en toegewijde dienst zul je vorderingen maken. ” Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden; hoofdstuk 8

“Op deze manier instrueerde Sri Balarama Rukmini in spirituele kennis. Hij richtte zich verder tot Zijn schoonzus als volgt: “Lieve, glimlachende Rukmini, wees niet gekrenkt door valse ideeën die door onwetendheid worden veroorzaakt. Alleen door verkeerde opvattingen wordt iemand ongelukkig, maar men kan dit ongeluk onmiddellijk wegnemen door de filosofie van het werkelijke leven te bespreken. Wees alleen blij op dat platform. ” KB 54: Krishna verslaat alle prinsen en neemt Rukmini mee naar Dvaraka

OM TAT SAT